Privacy policy MyMeal Logistics app.

Dit privacystatement is van toepassing op de algemene verwerking van gegevens van de MyMeal Logistics app van MyMeal.mobi services b.v. handelend onder de naam MyMeal.nl .

Om de MyMeal logistics app beschikbaar te maken en goed te laten werken verwerken wij persoonlijke gegevens van jou. MyMeal neemt je privacy serieus en we informeren je via deze privacy statement welke data wij van je verwerken en waarom wij dit verwerken.

Mocht je na deze statement gelezen te hebben nog vragen te hebben neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website.

Welke data verwerken wij in de MyMeal Logistics app?

De MyMeal Logistics app wordt beschikbaar gesteld aan restaurants als een onderdeel van de MyMeal.nl services naar ondernemers.
De MyMeal Logistics app is er om restaurants met eigen bezorgers hun bezorgproces te laten optimaliseren en de klanten betere gebruikers ervaring te geven.
Jij als bezorger bent niet verplicht de app te gebruiken. Als je besluit de app te gebruiken zal MyMeal jou persoonlijke gegevens verwerken.


Het verwerken van je persoonlijke gegevens begint op het moment dat je INLOGT en ON-DUTY gaat in de MyMeal Logistics app. Vanaf dit moment verwerken wij de volgende gegevens:.

-Usage data ( bijvoorbeeld browsing tijd, screen view)
-IP adres
-Device ID
-GPS locatie
-Naam
-Email adres
-Mobiele Telefoon nummer
-Transportmiddel
-Omschrijving transportmiddel
-Kenteken ( mist van toepassing)


Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens.

Registratie: Ter beveiliging van de app verwerken wij bij je registratie. :
-Naam
-Email adres
-Mobiele Telefoon nummer
-Transportmiddel
-Omschrijving transportmiddel
-Kenteken ( mist van toepassing)
-De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is het gerechtvaardigd belang van MyMeal

Bij het bezorgen van bestellingen verwerken wij: -IP adres
-Device ID
-GPS locatie
-Naam
-Email adres
-Mobiele Telefoon nummer
GPS Locatie data ( background location acces):

De MyMeal logistics app deelt je locatie met het MyMeal Logistics dashboard voor voor ondernemers. Op het dashboard kan de onderneming waarvoor jij bezorgt jou live tracken en de status van de levering zien. De app deelt jou locatiegegevens met MyMeal zolang je INGELOGD en On-Duty bent om het leveringsproces te optimaliseren.
Je locatie gegevens worden niet met de klant gedeelt.
Je kunt ten alle tijden het delen van je locatie uitschakelen door je device instellingen aan te passen. De app functioneert niet goed meer zodra je de locatie hebt uitgeschakeld. Je locatie data en/of persoonlijke gegevens worden niet voor commerciele doeleinden gebruikt of verkocht of gedeeld met derden.

App analytics

Persoonlijke data die verwerkt wordt in de app wordt door MyMeal ook om analytische redenen verwerkt om de app te verbeteren en het leveringsproces te optimaliseren.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

MyMeal maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. De app is een tool ter bevordering van het leveringsproces. Mocht je het gevoel hebben dat we jouw persoonlijke gegevens wel gebruiken in automatische besluitvorming of profilering neem dan contact met ons op en wij zullen je vragen beantwoorden.

Hoe lang wij gegevens bewaren

MyMeal zal je gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden verzameld. Wij zullen je gegevens alleen langer bewaren wanneer de wet ons hiertoe verplicht.
Wij kunnen je persoonlijke gegevens niet verwijderen uit back-ups.Op het moment dat een backup terug gezet wordt zullen wij je gegevens opnieuw verwijderen.

Delen met anderen

MyMeal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en wij zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse-doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met de volgende partijen worden je gegevens mogelijk gedeeld:
- Software Leveranciers
- Implementatie Partners

Gebruik van consument gegevens.
Als je bezorgt, krijg je ook gegevens van consumenten. Wij willen via deze weg nogmaals duidelijk maken, dat het gebruik, van consument gegevens zoals, naam, adres, telefoonnummer alleen gebruikt mag worden in verband met het leveren van de bestelling. Het gebruik van deze gegevens voor iets anders dan de bezorging van de bestelling is bij de wet verboden.

Rechten, vragen of klachten.

Je hebt altijd het recht om alle persoonlijke data die wij van je verzamelen in te zien en te verzoeken dat we jouw persoonlijke gegevens verwijderen. Als je van mening bent dat wij je persoonlijke gegevens verwerken zonder wettelijke gronden, of dat wij gegevens zouden verwerken die geen betrekking tot het leveringsproces hebben neem dan contact met ons op.

Veiligheid

MyMeal neemt je privacy serieus, en neemt daarvoor maatregelen om je data te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang, ongeoorloofde verspreiding of verandering.
Op het moment dat je het gevoel krijgt dat je data niet correct beschermd wordt neem dan contact met ons op.

Data protection Authority Naast dat je bij ons een klacht in kunt dienen, heb je alle recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Hiervoor dien je zelf rechtstreeks contact met deze op te nemen.

Onze contactgegevens

Data protection officer contact gegevens :
MyMeal.mobi services b.v.
D. Jager
Brancusistraat 5 ,1328ND Almere, Netherlands