Privacy policy verkoop partners Dit privacystatement is van toepassing op de algemene verwerking van gegevens van verkooppartners van MyMeal.

Verkoop partners gegevens die door MyMeal zijn verwerkt, worden beschouwd als gegevens met betrekking tot verkoop partner en worden niet beschouwd als persoonsgegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens wij verwerken en waarom

MyMeal verwerkt je gegevens omdat je onze diensten gebruikt. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doeleinden.

1. Aanmeldingsproces

Wij verwerken de gegevens die nodig zijn om je als verkoop partner aan te melden en om te voldoen aan onze vereisten op grond van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en EU-richtlijn 2015/849 over het voorkomen van het gebruik van het financiƫle stelsel voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme.


-(Bedrijfs)naam
- Adresgegevens
- Contactgegevens
- Mobiele nummer van de zaak
- Naam eigenaar/ eigenaren
- Mobiele nummer eigenaar
- Email adres bestellingen/reserveringen
- Email adres facturatie
- Nr. Kamer van Koophandel
- BTW-nummer
- Betaalwijze
- Kopie legitimatiebewijs wettelijke vertegenwoordiger(s)/UBO
- Uittreksel Kamer van Koophandel
- Kopie van een zakelijke bankpas/-verklaring
- Kopie van een bewijs van binnenlands adres ( bijv. energienota)
- Menu /assortiment
- Foto's en of video van assortiment en bedrijf
- Logo.

2. Gebruik Webportaal en Business Buddy app (verkoop partner en medewerkers toegang):

Als verkoop partner kun je via het webportaal voor verkopers ook je medewerkers (beperkte) toegang tot de Business buddy app geven. Van de hoofdgebruiker en de medewerkers verwerken wij.

Bij het gebruik van het webportaal:


-Voornaam en Achternaam
-Gebruikersnaam
- Email adres
-IP adres

Bij gebruik Business Buddy app:

-Voornaam en Achternaam
- Gebruikersnaam
- Email adres
- IIUD
- Device ID
- Locatiegegevens ( nodig voor printen naar bluetooth printer )

Locatie gegevens gebruik bij de Business Buddy App :

This app collects location data to Improve location accuracy when finding nearby bluetooth printers. Your location can be accessed at any time even when the app is closed or not in use.

Vertaald:
De Business buddy app verzamelt locatie data om de locatie accuratie te verbeteren als de app zoekt naar Bluetooth printers in de buurt. Je locatie kan opgevraagd worden op elk moment zelfs als de app gesloten of niet in gebruik is.

Waarom gebruiken we de locatie gegevens :

De business Buddy app is er voor om jou efficienter de bestellingen te laten verwerken en dat begint bij het afdrukken van je binnen gekomen bestellingen.
Hiervoor moet de Business Buddy app wel "door hebben" dat hij in de buurt van je bluetooth printer is en daarvoor hebben wij je achtergrond locatie nodig.
Vanuit de app settings kun je er voor kiezen om handmatig printen, automatisch te printen, of automatisch printen na acceptatie van de bestelling.
Als de gebruiker van de Business Buddy een printer toe voegt zullen wij de locatie van zijn of haar device gebruiken en blijven gebruiken om te controleren of de Business Buddy app verbonden is met de printer en anders opnieuw te verbinden.

Wij gebruiken de locatie data niet voor commerciele of marketing doeleinden.

Wij verwerken de volgende gegevens in het bestelproces:


-(Bedrijfs)naam
- Adresgegevens bedrijf
- Contactgegevens bedrijf
- Email adres bestellingen/reserveringen van bedrijf

Als je eigen bezorgers ( in dienst hebt) en deze gebruik maken van de MyMeal Logistics app


- Bezorgers naam
- Bezorgers transportmiddel
-Telefoonnummer bezorger
-Email bezorger
-locatie gegevens van de bezorger terwijl hij gebruik maakt van de Logistics app. ( als deze on-duty en ingelogd is)
-IIUD
-Device ID

Klantenservice


-Als je contact opneemt met onze afdeling Klantenservice gebruiken wij de door jou verstrekte gegevens voor het beantwoorden van je vraag of het oplossen van je klacht. Wij verwerken de volgende gegevens voor de klantenservice:
- Naam
- Adresgegevens (voor zover van toepassing)
- Contactgegevens
- Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
- Opmerkingen (voor zover van toepassing)

3. Klanttevredenheidsonderzoeken

Om ervoor te zorgen dat onze diensten aansluiten bij de voorkeuren van jou en van onze klanten, kunnen eventuele gegevens die je aan onze afdeling klantenservice verstrekt gebruikt worden voor zaken zoals klanttevredenheidsonderzoeken. Wij verwerken de volgende gegevens voor klanttevredenheidsonderzoeken:


-Naam
-Beoordeling

4. Marketingboodschappen

Wij verwerken je gegevens ook om je (gepersonaliseerde) marketingboodschappen en - berichten te kunnen sturen. Mocht je je voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze boodschappen en berichten willen aanpassen, kun je je uitschrijven via de link in het desbetreffende bericht. Wij verwerken de volgende gegevens voor marketingdoeleinden:


- Naam
-Contactgegevens
- Email Eigenaar
- Kenmerk Keuken

5. Cookies

Daarnaast maakt MyMeal op de website gebruik van cookies voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die je tijdens het bestelproces verstrekt. Wij verwijzen naar ons Cookie Policy voor meer informatie over cookies.

6. Analyse

Wij gebruiken jouw gegevens ook om aan onze rapportageverplichtingen richting adverteerders te kunnen voldoen en om onze website en ons aanbod van producten en diensten te kunnen verbeteren. Wij zorgen er altijd voor, dat de rapportages geen naar jou herleidbare gegevens bevatten.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

MyMeal maakt ter uitvoering van de overeenkomst met jou en ter verbetering van ons platform gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. MyMeal maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen, financiering van terrorisme en andere misdrijven. Verder gebruiken wij je adresgegevens om een automatische selectie te maken van aandieders in de buurt van de locatie van een klant.

Hoe lang wij gegevens bewaren

MyMeal zal je gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden verzameld. Wij zullen je gegevens alleen langer bewaren wanneer de wet ons hiertoe verplicht. Wij kunnen je bedrijfsgegevens niet verwijderen uit back-ups (vanaf het moment dat er bestellingen / reserveringen hebben plaatsgevonden).

Delen met klanten / Persoonsgegevens

Klanten MyMeal deelt je gegevens met de klant die bij jou heeft besteld. Aangezien de klant jouw directe klant is, heb je een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen met betrekking tot de verwerking van diens persoonsgegevens. Klanten kunnen direct contact met jou opnemen als zij vragen hebben over hoe je met hun persoonsgegevens omgaat. Jij en wij zijn aparte verwerking verantwoordelijken met betrekking tot de persoonsgegevens van klanten die voor jouw en onze eigen doeleinden en met jouw en onze eigen middelen en/of namens jou of ons worden verwerkt. Dit betekent dat wij beiden onafhankelijk van elkaar verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan wij (deels) de doeleinden en middelen bepalen.

Delen met anderen

MyMeal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en wij zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- of marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met de volgende partijen worden je gegevens mogelijk gedeeld:


- Software Leveranciers
- Implementatie Partners
- Analytische dienstverleners

Websites van derden
Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Let er bij het openen van websites van derden op, dat elk van deze websites een eigen privacy statement heeft. MyMeal selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop zij je persoonsgegevens behandelen. Tips, vragen en klachten Als je andere vragen of klachten hebt over de verwerking van je gegevens, dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt ter verbetering van ons privacybeleid. Je kunt je hiervoor wenden tot info@mymeal.nl.en zet uit je zorgen in de titel. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via:

Kantoor MyMeal.mobi services b.v. +31 (0)365244305

Contact gegevens Privacy functionaris. D. Jager +31 (0)365244305 , Brancusistraat 5 , 1328 ND Almere Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 11-11-2021.